202101.25
0

Specyfika tłumaczeń dziennikarskich

Na tłumaczach ciąży niemała odpowiedzialność. Tak jest również w przypadku tłumaczeń dziennikarskich. Dlaczego jakość takiego tłumaczenia powinna być wysoka i jak rozpoznać dobre tłumaczenie artykułu?

Tłumaczenia dziennikarskie i ich charakterystyka

Miliony osób na całym świecie śledzi newsy pojawiające się w prasie, zarówno drukowanej, jak i online. Niektóre z nich dotyczą spraw błahych, inne mają wpływ na życie wielu osób. Do tych drugich należą między innymi newsy o tematyce politycznej, medycznej czy kryminalnej. W każdym przypadku jakość jest niezwykle ważna, lecz gdy artykuł dotyczy spraw dużej wagi, należy zachować szczególną ostrożność. Powód jest prosty, tego typu treści są odczytywane przez ogromną rzeszę ludzi i szybko się rozprzestrzeniają.

Tłumaczenia artykułów muszą być jakościowe

Gdy chodzi o newsy o tematyce medycznej, na przykład te zawierające instrukcje rządowe lub informacje dotyczące nowych ustaleń, błędy są niedopuszczalne. Każda nieścisłość może mieć skutki w postaci pogorszenia lub zagrożenia zdrowia, a nawet życia wielu osób. Tworzenie i rozpowszechnianie tak szkodliwych informacji może się skończyć nawet konsekwencjami prawnymi. Dlatego tego typu tłumaczenia należy traktować z równą pieczołowitością, jak tłumaczenia specjalistyczne.

Z oczywistych przyczyn również artykuły o tematyce kryminalnej trzeba wykonywać szczególnie dokładnie. Tłumaczenia newsów politycznych także odgrywają ogromną rolę. Błędy w tłumaczeniach mogą być ostatecznie potraktowane jako przekłamania. Publikacja takiego artykułu może więc skutkować problemami.

Kiedy konieczne są tłumaczenia artykułów?

Oczywiście nie jest możliwe przetłumaczenie newsa zagranicznego i publikacja takiego artykułu jako własny, ze względu na prawa autorskie! W przypadku spraw międzynarodowej wagi najczęściej rozpowszechniane są cytaty pierwotnego tekstu lub wypowiedzi ustnej. Treść ta powinna być przetłumaczona z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, gwary regionalnej, kwestii kulturowych, slangu.