Dokumenty prawne, umowy, pełnomocnictwa, bilanse, sprawozdania, raporty, certyfikaty

Wykonujemy tłumaczenia prawnicze dokumentów stosowanych w obrocie prawno-handlowym.

Tłumaczymy:

 • pełnomocnictwa,
 • akty prawne,
 • ustawy,
 • rozporządzenia,
 • dyrektywy UE,
 • wyroki sądowe,
 • postanowienia sądowe,
 • projekty kontraktów,
 • projekty umów spółek,
 • decyzje organów skarbowych i celnych,
 • decyzje administracyjne,
 • umowy spółek,
 • umowy darowizny,
 • umowy kupna i sprzedaży,
 • umowy handlowe,
 • wyroki,
 • dzienniki ustaw,
 • przepisy wykonawcze,
 • protokoły notarialne,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdania z działalności,
 • rachunki zysków i strat,
 • opinie biegłych rewidentów,
 • dokumenty przetargowe,
 • zapytania ofertowe,
 • faktury,
 • przelewy,
 • poświadczenia,
 • oświadczenia,
 • deklaracje podatkowe (NIP, VAT, PIT, CIT),
 • decyzje urzędowe,
 • opinie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • opinie kredytowe,
 • umowy kredytowe,
 • poręczenia,
 • odpisy KRS,
 • odpisy z rejestru handlowego spółek zagranicznych,
 • wypisy z ksiąg wieczystych itp.