Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego i tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki oraz w innych parach językowych (angielski, francuski, włoski, czeski) dla:

 • sądów,
 • podmiotów biznesowych,
 • klientów indywidualnych.

Tłumaczenia dla sądu, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dokumenty samochodowe.
Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione z języka niemieckiego na język polski oraz tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki:

 • dokumentów sądowych (wyroki, postanowienia),
 • dokumentów urzędowych (decyzje administracyjne, akty stanu cywilnego),
 • dokumentów prawniczo-handlowych (akty notarialne, umowy, oferty, statuty spółek, pełnomocnictwa, odpisy KRS),
 • dokumentów finansowych (faktury, bilanse, sprawozdania roczne)

i innych dokumentów, takich jak:

 • karty pojazdu,
 • dowody rejestracyjne,
 • prawa jazdy,
 • świadectwa maturalne,
 • świadectwa szkół zawodowych,
 • świadectwa ukończenia kursów,
 • dyplomy lekarskie,
 • doktorskie,
 • zawodowe,
 • indeksy,
 • wykazy ocen,
 • świadectwa szkolne.