201902.28
0

Ustne tłumaczenie przysięgłe. W jakich sytuacjach jest niezbędne?

Zwykle, gdy mowa o tłumaczeniach przysięgłych, myślimy w pierwszej kolejności o tłumaczeniach dokumentów, np. aktów urodzenia, małżeństwa, dokumentów samochodowych itd. Tymczasem tłumacz przysięgły wykonuje także tłumaczenia ustne. Kiedy właściwe niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego? Tego dowiecie się w naszym wpisie.

W naszym kraju obowiązuje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z artykułem 13 ustępem 3 tej ustawy tłumacz przysięgły ma stosowne uprawienia, aby dokonywać ustnego przekładu w trakcie rozpraw sądowych, wizyt w urzędzie stanu cywilnego, podczas rozmaitych spotkań u notariusza, w trakcie przesłuchań policyjnych itd.

Dlaczego właściwie w powyższych sytuacjach wymaga jest obecność tłumacza przysięgłego? Ten fakt można akurat bardzo prosto wytłumaczyć. Wszystkie powyższe sytuacje mogą zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. A to oznacza, że osoba nie znająca danego języka musi rozumieć treść podpisywanych dokumentów, kierowanych do niej pytań itd. Dzięki tłumaczowi przysięgłemu strona ma możliwość zapoznania się z danym dokumentem w swoim języku.

Oznacza to ni mniej nie więcej, że obecność tłumacza przysięgłego w trakcie rozprawy sądowej czy spotkania u notariusza chroni osobę uczestniczącą w nim przed możliwością wprowadzenia w błąd co do treści danego dokumentu. Z drugiej strony obecność tłumacza przysięgłego chroni także drugą stronę lub dany organ przed próbą unieważnienia konkretnej czynności ze względu na nieznajomość języka.

Kiedy tłumacz przysięgły ma się stawić np. u notariusza lub w sądzie, najpierw potwierdza się jego tożsamość, a później uprawnienia. W tym przypadku wystarczy sprawdzić, czy dany tłumacz został wpisany an listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Jeśli tłumacz przysięgły ma uczestniczyć w ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas zawierania małżeństwa, strony powinny co najmniej na tydzień przed zaplanowanym ślubem dostarczyć dane tłumacza przysięgłego, który ma uczestniczyć w ceremonii.