201903.31
0

Tłumaczenia umów handlowych. Co jest istotne?

Do bardzo często wybieranych usług translatorskich zalicza się profesjonalne tłumaczenie umów handlowych. Zresztą usługę tę oferują liczne biura tłumaczeń oraz freelancerzy. Czy tłumaczenie umów handlowych to takie proste zadanie? Na co należy zwrócić uwagę, wybierając usługodawcę, których się tego podejmie? W naszym spisie postaramy się odpowiedzieć na oba te pytania.

Czym właściwie jest umowa handlowa? W świetle przepisów prawa jest to zobowiązanie obu stron do wykonania konkretnej transakcji. Tego typu umowy mają na celu dokładne określenie warunków współpracy pomiędzy obiema stronami i jednocześnie ochronę interesów obu stron w przypadku, gdyby doszło do niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy. Wynagrodzenia, kary umowne, warunki realizacji, zasady rozstrzygania sporów itd. – to wszystko zawiera dobrze sporządzona umowa handlowa.

Nic zatem dziwnego w tym, że precyzyjnie tłumaczenie umowy handlowej na język obcy nie zalicza się do najłatwiejszych zadań. Jak już nie raz podkreślaliśmy, w przypadku tekstów specjalistycznych sama znajomość języka docelowego to niestety zbyt mało, by można było dokonać wysokojakościowego przekładu. To dotyczy także tłumaczenia szeroko pojętych umów handlowych.

Najczęściej tłumaczenie umów o charakterze handlowym nie wymaga zatrudnienia tłumacza przysięgłego. Jednak bardzo ważna jest precyzja, a zwłaszcza spójność terminologiczna. W tłumaczeniu trzeba naturalnie uwzględnić realia prawne w kraju docelowym. W zależności od konkretnego tekstu może okazać się konieczne stosowanie terminologii używanej lokalnie, w danym kraju lub międzynarodowo.

Jak widać, tłumaczenie umów handlowych to niestety nie takie proste zadanie. Dlatego też bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego zleceniobiorcy. My zachęcamy Was do wyboru profesjonalnego biura tłumaczeń, które współpracuje ze specjalistami orientującymi się w aktualnym stanie prawnym, którzy mieli już okazję pracować z bazami tekstów prawniczych, z aktami prawnymi UE czy też Dziennikiem Urzędowym UE. Dobrze byłoby, gdyby umowa taka została skorygowana przez native’a speakera.