202009.28
0

Kilka słów o historii branży tłumaczeń

Sądzisz, że to globalizacja zmusiła nas do tłumaczeń, celem współpracy międzynarodowej? To mit! Historia tłumaczeń sięga bowiem czasów starożytności. Dowiedz się nieco więcej o pracy tłumacza i sprawdź, kiedy to wszystko się zaczęło!

Pierwsze tłumaczenia i najważniejsze dzieła

Pierwsze tłumaczenia o jakich wiemy dotyczą okresu plemion nomadycznych. Ze względu na swój tryb życia nomadzi poznali całą gamę języków plemion żyjących w pobliżu. Wynikało to między innymi z potrzeby handlu, ponieważ wymiana towarów była podstawą, gdy chodzi o zapewnienie sobie dobrych warunków życia.

Wymiana handlowa trwała nadal w okresie plemion osiadłych. Każde z plemion specjalizowało się bowiem w wyrobie konkretnych towarów, tworzonych z zastosowaniem surowców dostępnych w okolicy. W dodatku wymiana odbywała się nie tylko w ramach plemion z najbliższego otoczenia. Do dziś archeolodzy odkrywają towary przynależne do kultur bardzo odległych. Nic więc dziwnego, że historia zawodu tłumacza jest tak długa!

Gdy pojawiły się teksty pisane, pojawiły się również ich tłumaczenia. Zarówno teksty, jak i tłumaczenia dotyczyły dzieł religijnych. Oczywiście jednym z tych tekstów była Biblia. Jeszcze zanim pojawiły się tłumaczenia pisany, powstawały ustne tłumaczenia na język aramejski. Jednym z tłumaczy Biblii był Św. Hieronim, który jest patronem tłumaczy.

Przełomowe momenty w historii tłumaczeń

W okresie oświecenia zaczęto przywiązywać wagę do tłumaczenia dostosowanego odpowiednio względem kultury i języka kraju docelowego. Taki sposób tłumaczenia ułatwia zrozumienie tekstu i jest stosowany do dziś – z uwzględnieniem branży. Z kolei 1953 rok był momentem przełomowym w historii tłumaczeń. To właśnie wtedy na Sorbonie powstała Międzynarodowa Federacja Tłumaczy. Kolejno, w Genewie utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych AIIC.

Obecnie branża tłumaczeń działa prężnie na całym świecie. Nic nie wskazuje na to, by potrzeba tłumaczeń miała zniknąć. Choć miały już miejsce próby wprowadzenia języka globalnego, żadna z nich się nie powiodła.