201709.19
0

Tłumaczenie tekstów marketingowych i promocyjnych. Co jest istotne?

W dzisiejszym świecie, m.in. dzięki Internetowi, można stosunkowo ławo zaoferować swoje produkty i usługi także w innych krajach. Jeśli jednak zależy nam na skutecznej reklamie, trzeba zadbać o to, aby treści marketingowe zostały odpowiednio przetłumaczone. Odpowiednio, czyli nie tylko bez błędów językowych, ale także i z zachowaniem swojego reklamowego charakteru.

Tłumaczenie marketingowe jest z punktu widzenia tłumacza dość skomplikowanym zadaniem. Dlaczego? Trzeba nie tylko doskonale rozumieć tekst źródłowy i perfekcyjnie opanować język docelowy, ale również znać kulturę kraju, gdzie dany tekst marketingowy będzie wykorzystywany. W tekstach reklamowych stosunkowo często pojawiają się różne gry językowe, które są typowe dla danej kultury. Ich przełożenie na język obcy to naprawdę trudne zadanie. Trzeba pamiętać o tym, że takich tekstów nie przekłada się wiernie. Tłumacz musi raczej dołożyć starań, aby sens, idea danego sformułowania znalazła odzwierciedlenie w języku docelowym. Trzeba zadbać także o to, aby przetłumaczony komunikat miał pozytywne konotacje w danym kraju. W przeciwnym razie reklama nie będzie skuteczna.

Gdy chodzi o tłumaczenia stricte reklamowe, tłumacz musi nie tylko przełożyć komunikaty, ale także zadbać o to, aby wiadomości do klientów, treści folderów, ulotek, katalogów, mailingu itd., odpowiednio działały na rynku docelowym. Z racji tego, że tłumaczenie żartów i gier słownych, a także odniesień kulturowych nie zaliczają się do najprostszych, warto korzystać wyłącznie z usług doświadczonych lingwistów, którzy mają stały kontakt z kulturą kraju docelowego.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług native speakera, który ma wystarczające wyczucie, aby zastosować gry słowne lub żarty językowe, jakie w danym kraju będą zrozumiałe, a ich odbiór będzie pozytywny. Jeśli właśnie szukacie biura tłumaczeń, które zajęłoby się tłumaczeniem Waszych materiałów reklamowych, upewnijcie się, że dane biuro współpracuje z native speakerami, którzy zajmują się przynajmniej końcową korektą przygotowanego tłumaczenia. To bardzo ważne dla finalnego efektu.