201512.15
0

Tłumaczenia pisemne – jakie umiejętności powinien posiadać dobry tłumacz?

Wbrew obiegowej opinii nie wystarczy bardzo dobrze znać konkretny język obcy, aby móc być dobrym tłumaczem. Tłumaczenia pisemne to bardzo złożony proces, który wymaga od tłumacza nie tylko ogromnej wiedzy, ale także odpowiedniego podejścia do tematu oraz stosowania profesjonalnych technik tłumaczeniowych.

Oczywiście umiejętności językowe są niezbędne. Tłumacz powinien posiadać szeroki zakres słownictwa oraz perfekcyjnie znać gramatykę języka docelowego. Ponadto konieczna jest także znajomość kultury danego kraju – chodzi o to, aby móc stosować słownictwo adekwatne do sytuacji, danego odbiorcy i wreszcie celu tłumaczonego tekstu.

Nie wolno zapomnieć także o określonych cechach charakteru. Dobry tłumacz pisemny to osoba cierpliwa, która jest gotowa na niejednokrotnie żmudne sprawdzane trudnej terminologii z nowej branży. Przed oddaniem tekstów klientowi należy nie tylko sprawdzić ich poprawność językową, usunąć wszystkie literówki, ale także zadbać o spójność terminologiczną oraz o to, aby tłumaczony tekst miał taką samą szatę graficzną, jak tekst oryginalny.

Kolejna, bardzo istotna kwestia to wiedza merytoryczna. Jeśli np. tłumaczymy tekst stricte techniczny, dobrze byłoby rozumieć daną dziedzinę. Pamiętajmy, tłumaczenie to nie tylko przekład danego tekstu, słowo w słowo. Takie podejście to prosta droga do pełnego błędów przekładu. Punktem wyjścia dla każdego tłumaczenia pisemnego powinno być dobre zrozumienie tekstu wyjściowego. To konieczne, aby przekazać w tłumaczeniu dokładnie to, co było zamiarem autora.

Jeśli tłumaczenie tekstu ma być faktycznie profesjonalne, trzeba pamiętać wykazać się wiedzą na temat samego procesu tłumaczenia. Bywa, że w tekście pojawiają się żarty słowne, nieprzetłumaczalne gry słowne, różnego rodzaju nawiązania kulturowe itd. Jak postępować w takim przypadku? Warto z pewnością zapoznać sie z teorią tłumaczenia, aby tekst stał naprawdę na wysokim poziomie. To pomoże w podjęciu decyzji, czy np. jednostki miary przeliczać na jednostki obowiązujące w danym kraju albo czy tłumaczyć nazwy własne.