201602.27
0

Tłumacz przysięgły – kto to taki?

Nawet osoby, które na co dzień nie korzystają z usług tłumaczeniowych, maja świadomość tego, że na rynku działają tłumacze zwykli oraz przysięgli. W obiegowej opinii bardziej prestiżową funkcję pełni tłumacz przysięgły. Czy jest tak faktycznie? Kim właściwie jest tłumacz przysięgły?

W wielkim skrócie tłumacz przysięgły to osoba, która de facto pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie tłumaczeń z danego języka. Tłumacz przysięgły współpracuje z organami administracji państwowej, z sądami, prokuraturą i policją. To jednak nie wszystko. Wszyscy wiemy, że są takie dokumenty, które wymagają przetłumaczenia właśnie przez tłumacza przysięgłego – chodzi tutaj m.in., o dokumenty samochodowe, różnego rodzaju umowy, zaświadczenia, dyplomy, testamenty itd. Tłumaczenie takich dokumentów musi być oficjalnie poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły, który zajmuje się przekładem takich dokumentów, musi je odnotować w repertorium, czyli de facto spisie tłumaczonych dokumentów, gdzie odnotowywane są m.in. takie dane jak data przyjęcia oraz zwrotu dokumentu, jak również krótka informacja na jego temat oraz wysokość stawki za tłumaczenie.

Warto podkreślić, że aby zostać tłumaczeniem przysięgłym, trzeba zdać egzamin państwowy. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa z 2005 roku. Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla tłumacza przysięgłego w przypadku jego współpracy z organami państwowymi, to jest ono określone w specjalnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Nie sposób zaprzeczyć, że funkcja tłumacza przysięgłego wiąże się z dość wysokim prestiżem zawodowym. Pamiętajmy jednak, że tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych nie ma możliwości odmówienia swoich usług organom państwowych, jeśli nie ma ku temu ważnej przyczyny. Co do klientów, którzy potrzebują np. tłumaczenia prywatnej korespondencji, treści strony internetowej itd., powinni mieć oni świadomość tego, że osoba bez uprawnień tłumacza przysięgłego może jak najbardziej bardzo dobrze wywiązać sie z takich zleceń, jeśli tylko dysponuje odpowiednią wiedzą językową oraz doświadczeniem.