201712.29
0

Jak tłumaczyć umowy handlowe?

Umowy handlowe, zarówno pomiędzy dwoma firmami, jak i pomiędzy konkretną firmą a odbiorcą to bardzo ważne dokumenty, które regulują sprzedaż niejednokrotnie drogich przedmiotów i usług. W typowej umowie handlowej określone są obie jej strony, przedmiot umowy, a także sposób rozliczenia, warunki reklamacji i inne istotne kwestie. Stąd też, jeśli zachodzi konieczność przetłumaczenia danej umowy handlowej na język obcy, warto zlecić to tłumaczenie, dobremu tłumaczowi. Dlaczego to takie ważne?

Kiedy podpisywana jest umowa pomiędzy dwoma podmiotami z różnych krajów, warto z pewnością zadbać o to, aby warunki tej umowy były zrozumiałe dla każdej ze stron. Co prawda od roku 2004 nie ma już wymogu, aby umowa pomiędzy przedsiębiorcą polskim i zagranicznym była tłumaczona (może być tylko jedna wersja językowa), jednak najczęściej strony decydują się na zlecenie przekładu, aby zawsze można było się odwołać do konkretnych postanowień umowy.

W przypadku tłumaczeń umów handlowych warto zwrócić się do doświadczonego tłumacza lub biura tłumaczeń. Chociażby ze względu na bardzo istotną w tym względzie spójność technologiczną. Nie zapominajmy o tym, że umowa handlowa ma za zadanie chronić interesy obu jej stron. Dlatego to bardzo ważne, aby wszystkie warunki zostały nakreślone jak najbardziej precyzyjnie. Spójność terminologiczna jest bardzo ważna! Jeśli terminologia jest niespójna, przekład umowy często rozmija się z sensem umowy sporządzonej w wersji pierwotnej. Aby można było zachować spójność technologiczną na wysokim poziomie, warto przy przekładzie stosować profesjonalne programy CAT, które podpowiadają tłumaczenie konkretnych terminów na podstawie wcześniejszych prac.

To jeszcze nie wszytko. W przypadku umów handlowych bardzo ważne jest uwzględnieniu przy tłumaczeniu realiów prawnych systemu w danym kraju. Warto zlecać takie tłumaczenia doświadczonym tłumaczom, którzy znają prawo handlowe, a poza tym mają wiedzę na temat kultury biznesowej oraz zwyczajów panujących w danym kraju. Warto pamiętać także o profesjonalnej korekcie tłumaczenia.